Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy aktualizováno: 11.9.2015

Před použitím aplikace SÁZAVAFEST (dále jen "Aplikace"), která je vyvíjena a provozována společností UDANAX, s.r.o. (dále jen "Provozovatel"), si, prosím, pečlivě přečtěte tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady ochrany osobních údajů").

Váš přístup k Aplikaci a její používání je podmíněno přijetím Zásady ochrany osobních údajů. Tyto zásady se vztahují na všechny uživatele a všechny lidi, kteří k Aplikaci přistupují nebo ji používají.

Přijetím Zásad ochrany osobních údajů nebo použitím Aplikace jste vázání těmito Podmínkami. Jestliže nesouhlasíte s jakoukoliv části Zásad ochrany osobních údajů, pak nesmíte používat tuto Aplikaci.

Provozovatel

Provozovatelem Aplikace je společnost UDANAX, s.r.o. se sídlem: Hruškové Dvory 44, 586 01 Jihlava, Česká republika.

Odkazy na jiná umístění

Naše Aplikace může obsahovat odkazy na webové stránky, aplikace nebo jiné služby třetích stran (dále jen "Služby třetích stran"), které nejsou vlastněny nebo kontrolovány Provozovatelem.

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy Služeb třetích stran. Provozovatel nemá žádnou kontrolu nad Službami třetích stran a veškerá právní odpovědnost vztahující se k jejich provozování náleží provozovateli Služby třetí strany. Příjetím Podmínek používání souhlasíte s tím, že Provozovatel nenese přímou, ani nepřímou odpovědnost za škody nebo ztráty způsobené Službami třetích stran.

Důrazně Vám doporučujeme číst podmínky používání a zásady ochrany osobních aplikací veškerých Služeb třetí stran, ke kterým budete přistupovat nebo je používat.

Rozhodné právo

Tyto Podmínky používání se budou řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky, bez ohledu na konflikt se zákonnými ustanoveními.

Naše neschopnost prosadit jakékoliv právo nebo ustanovení těchto Zásad ochrany osobních údajů nebude považována za vzdání se tohoto práva. Jestliže bude některé ustanovení z těchto Zásady ochrany osobních údajů považováno za neplatné nebo nevymahatelné soudem, pak zbývající ustanovení těchto Zásady ochrany osobních údajů zůstávají v plné platnosti.

Změny

Vyhrazujeme si právo na základě našeho vlastního uvážení kdykoliv upravit nebo nahradit tyto Zásady ochrany osobních údajů a to bez předchozího upozornění. Na významné změny se Vás, dle našeho uvážení, můžeme pokusit upozornit.

Pokračováním přistupování k Aplikaci nebo jejím používáním i po nabytí platnosti nových Zásad ochrany osobních údajů automaticky souhlasíte s těmito zásadami. V případě, že nebudete souhlasit se změněnými Zásadami ochrany osobních údajů, přestaňte prosím okamžitě přistupovat k Aplikaci a nepoužívejte ji.

Kontakt

V případě, že máte jakékoliv dotazy související s Zásadami ochrany osobních údajů, prosím, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.

Email technické podpory: havlicek@udanax.cz


Související dokumenty: Podmínky používání