Podmínky používání

Naposledy aktualizováno: 11.9.2015

Před použitím aplikace SÁZAVAFEST (dále jen "Aplikace"), která je vyvíjena a provozována společností UDANAX, s.r.o. (dále jen "Provozovatel"), si, prosím, pečlivě přečtěte tyto podmínky používání (dále jen "Podmínky používání").

Váš přístup k Aplikaci a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním Podmínek používání. Tyto podmínky se vztahují na všechny uživatele a všechny lidi, kteří k Aplikaci přistupují nebo ji používají.

Přijetím Podmínek používání nebo použitím Aplikace jste vázání těmito Podmínkami. Jestliže nesouhlasíte s jakoukoliv části podmínek, pak nesmíte používat tuto Aplikaci.

Provozovatel

Provozovatelem Aplikace je společnost UDANAX, s.r.o. se sídlem: Hruškové Dvory 44, 586 01 Jihlava, Česká republika.

Přístup ke službě

Vyhrazujeme si právo kdykoliv, bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodu okamžitě ukončit nebo pozastavit přístup k naší Aplikaci. Stejně tak si vyhrazujeme právo zřušit nebo pozastavit registraci uživatelů, kteří poruší Podmínky používání.

Všechna ustanovení Podmínek používání platí i po ukončení nebo přerušení provozování Aplikace a zůstanou platná bez omezení včetně všech ustanovení o vlastnictví a zřeknutí se odpovědnosti.

Odkazy na jiná umístění

Naše Aplikace může obsahovat odkazy na webové stránky, aplikace nebo jiné služby třetích stran (dále jen "Služby třetích stran"), které nejsou vlastněny nebo kontrolovány Provozovatelem.

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy Služeb třetích stran. Provozovatel nemá žádnou kontrolu nad Službami třetích stran a veškerá právní odpovědnost vztahující se k jejich provozování náleží provozovateli Služby třetí strany. Příjetím Podmínek používání souhlasíte s tím, že Provozovatel nenese přímou, ani nepřímou odpovědnost za škody nebo ztráty způsobené Službami třetích stran.

Důrazně Vám doporučujeme číst podmínky používání a zásady ochrany osobních aplikací veškerých Služeb třetí stran, ke kterým budete přistupovat nebo je používat.

Rozhodné právo

Tyto Podmínky používání se budou řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky, bez ohledu na konflikt se zákonnými ustanoveními.

Naše neschopnost prosadit jakékoliv právo nebo ustanovení těchto Podmínek používání nebude považována za vzdání se tohoto práva. Jestliže bude některé ustanovení z těchto Podmínek používání považováno za neplatné nebo nevymahatelné soudem, pak zbývající ustanovení těchto Podmínek používání zůstávají v plné platnosti.

Změny

Vyhrazujeme si právo na základě našeho vlastního uvážení kdykoliv upravit nebo nahradit tyto Podmínky používání a to bez předchozího upozornění. Na významné změny se Vás, dle našeho uvážení, můžeme pokusit upozornit.

Pokračováním přistupování k Aplikaci nebo jejím používáním i po nabytí platnosti nových Podmínek používání automaticky souhlasíte s těmito podmínkami. V případě, že nebudete souhlasit se změněnými Podmínkami používání, přestaňte prosím okamžitě přistupovat k Aplikaci a nepoužívejte ji.

Kontakt

V případě, že máte jakékoliv dotazy související s Podmínkami používání, prosím, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.

Email technické podpory: havlicek@udanax.cz


Související dokumenty: Zásady ochrany osobních údajů